สถานที่ตั้ง

140 หมู่ 1 ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150