สิ่งอำนวยความสะดวก

รถบริการรับส่งในพื้นที่

ฟรี! รถบริการรับส่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน อาทิ การเลี้ยงช้าง เที่ยวชมปางช้าง ขับเอทีวี โหนสลิง และอีกมากมาย