สิ่งอำนวยความสะดวก

ล่องแก่งแพยาง

ฟรี! กิจกรรมการผจญภัยที่สุดตื่นเต้น การล่องแก่งแพยางที่ลำน้ำแตง ผ่านแก่งกึ้ด แก่งหินที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย รับชมธรรมชาติริมสองฝั่นลำน้ำแตง